Hitelveink

Az alábbiakban a Hetednapi Adventista Egyház 28 alapelve található az egyház hivatalos állásfoglalása szerint.

“Az adventisták a Bibliát tartják hitük egyedüli alapjának, és bizonyos alapvető hittételeket a Szentírás tanításának tartanak. Az itt felvázolt hitelvek azt mutatják be, hogyan érti és magyarázza az egyház a Szentírás tanításait. E megállapítások felülvizsgálata a generál konferenciai ülésszaktól várható el, ha a Szentlélek a bibliai igazság teljesebb megértésére vezeti az egyházat, vagy ha az Isten szent Szavának tanításaira kifejezőbb szavakat találunk.”

Forrás: http://huc.adventista.hu/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=47

 1.  A Szentírás
 2.  A Szentháromság
 3. Az Atya Isten
 4. A Fiú
 5. A Szentlélek
 6. A teremtés
 7. Az ember természete
 8. A nagy küzdelem
 9. Krisztus élete, halála, feltámadása
 10. A megváltás élménye
 11. Növekedés Krisztusban
 12. Az egyház
 13. A maradék egyház és küldetése
 14. Krisztus testének egysége
 15. A keresztség
 16. Az úrvacsora
 17. Lelki ajándékok és szolgálatok
 18. A prófétaság lelke
 19. Isten törvénye
 20. A szombat
 21. A sáfárság
 22. Keresztényi magatartás
 23. Házasság és család
 24. Krisztus szolgálata a mennyei templomban
 25. Krisztus második eljövetele
 26. Halál és feltámadás
 27. A millennium eseményei és a bűn vége
 28. Az új Föld